Cá kho làng Vũ Đại đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Với việc kinh doanh thực phẩm sạch thì yếu tố đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là tiêu chí để khách hàng lựa chọn và tin tưởng vào sản phẩm cá kho làng Vũ Đại của cơ sở Trần Luận trong hơn 10 năm qua.

Dưới đây là bản scan Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để có thể kinh doanh ra thị trường của cơ sở cá kho Trần Luận

Cá kho làng Vũ Đại đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ sở cá kho Trần Luận luôn đảm bảo việc duy trì các yếu tố đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Sở Y Tế Hà Nam
công nhân kho cá vệ sinh an toàn thực phẩm
Người làm của cơ sở cá kho Trần Luận đều được học các khóa học về chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm